ESPP

ESPP

Fosfor is essentieel voor landbouw, voedselzekerheid en industrie, maar vormt een belangrijke uitdaging voor waterkwaliteit en het milieu. ESPP brengt bedrijven, wetenschappers en belanghebbenden samen voor duurzaam fosforbeheer en nutriëntenrecycling.

ESPP Website