NIOO-KNAW

NIOO-KNAW

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) is met ruim 300 medewerkers en studenten een van de grootste onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het is gespecialiseerd in de ecologie van het water en het land: hoe werkt de natuur? De onderzoekers bestuderen bijvoorbeeld giftige algen, biodiversiteit en nieuwe antibiotica in de bodem. Deze kennis is van belang voor het oplossen of voorkómen van wereldwijde natuur- en milieuproblemen door klimaatverandering, biologische invasies en veranderend landgebruik. Sinds 2011 is het gevestigd in een duurzaam gebouwd onderzoekspand, in Wageningen. De historie van het onderzoek gaat meer dan 60 jaar terug en loopt door ons hele land, en ver daarbuiten.

NIOO-KNAW Website