Iv-Water

Iv-Water

Iv-Water is een multidisciplinair ingenieursbureau dat adviesdiensten verleent op het gebied van afvalwater, drinkwater, waterbeheer en waterkeringen. Water is van essentieel belang voor al het leven op aarde, maar het kan ook een bedreiging zijn. We willen water vasthouden ten behoeve van de productie van drinkwater, agrarische en recreatieve doeleinden, maar tegelijkertijd weren we ons juist tegen de kracht van het water met waterkeringen. Daarnaast is (afval)water een bron van energie en nutriënten. Iv-Water ontwikkelt en ontwerpt innovatieve technologieën en technische installaties. Hiermee leveren wij een bijdrage aan de terugwinning van energie en nutriënten uit afvalwater en geven daarmee een directe invulling aan de circulaire economie.

Iv-Water Website

Succes-verhalen