Nijhuis Industries

Nijhuis Industries

Solide en adaptieve oplossingen voor een duurzame en veerkrachtige toekomst

We helpen industrieën, utiliteitsbedrijven en steden bij het verminderen, hergebruiken en terugwinnen van grondstoffen om de transitie naar een klimaatbestendige en waterrobuuste omgeving te bevorderen en te helpen bij het opbouwen van een veerkrachtiger, duurzamere en inclusievere toekomst. Nijhuis ontwikkelt, ontwerpt en implementeert oplossingen op basis van eigen en innovatieve technologieën.

We helpen onze klanten om te voldoen aan hun steeds strengere duurzaamheidseisen, hun ecologische voetafdruk te verkleinen, productiviteit en energie-efficiëntie te combineren en tegelijkertijd de levenscycluskosten te verlagen.

Nijhuis Industries levert diverse innovatieve oplossingen om nutriënten terug te winnen uit afvalwater, proceswater, slib en mest in de vorm van groene mineralen, biogas, duurzame energie uit vet, waterhergebruik, CIP-water (‘cleaning in place’), voedselproductie (Waste to Taste) en zetmeel.

Een succesvol voorbeeld is Nijhuis AECO-NAR voor een mestvergister in het noorden van Nederland die stikstof terugwint als vloeibare meststof uit kippenmest i.p.v. dat stikstof via een traditioneel biologisch proces wordt geoxideerd, een belangrijke oplossing om stikstof te verminderen in Nederland.

Verder is de realisatie van Nijhuis GENIUS bij een grote mestverwerker in de Achterhoek in 2019 de start geweest om een begin te maken om de Achterhoek kunstmestvrij te maken. De GENIUS installatie wint groene mineralen terug uit mest, zorgt voor verminderde CO2 en stikstof uitstoot en loost schoon water in de Berkel rivier. Daarnaast zijn er diverse decentrale mobiele wateroplossingen beschikbaar (o.a. From Waste to Taste en GreePee) voor festivals en steden die urine behandelen naar 90% schoon water geschikt voor o.a. hergebruik en 10% meststof voor o.a. voedselproductie. Verder is de ontwikkeling van de ‘Waterfabriek’ als nieuw zuiveringsconcept een innovatief voorbeeld waarbij schoon water wordt gemaakt d.m.v. niet-biologische processen waardoor stikstof niet oxideert en om het huidige en toekomstige zoetwatertekort te bestrijden. Rioolwater en regenwater worden gezuiverd via verschillende fysisch-chemische technologieën zoals filters, elektrocoagulatie, DAF, nanofiltratie en ionenuitwisseling. Stoffen worden niet verwijderd maar teruggewonnen als waardevolle circulaire grondstoffen zoals stikstof, fosfor en cellulose.

Nijhuis levert nog meer technologieën zoals energie terugwinnen uit vet afkomstig van afvalwater, water hergebruik oplossingen voor bijvoorbeeld de plasticrecycling industrie en waterterugwinnen vanuit slachtafvalwater en cosmetica afvalwater.

huidige projecten

Groene mineralen terugwinnen uit mest als kunstmestvervanger in de regio

Stikstof terugwinnen uit kippenmest

Decentrale sanitatie oplossingen door middel van het omzetten van menselijke urine en ontlasting in schoon herbruikbaar water en meststoffen voor voedselproductie

Contact

Steven Nieuwboer

website

Nijhuis Industries Website

Succes-verhalen