Realizing the circular economy

Het Nutrient Platform, opgericht in januari 2011, is een cross-sectoraal netwerk van Nederlandse organisaties die zich zorgen maken over de wereldwijde impact van de fosfaatproblematiek en de manier waarop er met nutrienten in het algemeen wordt omgegaan. Samen met de Nederlandse overheid neemt het Nutrient Platform de verantwoordelijkheid op zich organisaties door de gehele waardeketen te ondersteunen bij het sluiten van de fosfaatkringloop.

Lees meer

Deelnemende partijen

Het Nutrient Platform

The Dutch Approach

Laatste tweets

The Phosphorus Challenge

P-Facts

Ons internationale platform